Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I - Oficer prasowy - KRP I – Śródmieście

Oficer prasowy

Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I

asp. sztab. Robert KONIUSZY


Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I udziela informacji dziennikarzom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu 22 60 391 01 lub 502 410 473.

E-mail: oficer.prasowy.krp1@ksp.policja.gov.pl

W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym informacji udzieli Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Oficer prasowy udziela odpowiedzi wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy.  Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.