Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I - Oficer prasowy - KRP I – Śródmieście

Oficer prasowy

Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I

nadkom. Robert Szumiata


Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I udziela informacji dziennikarzom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu 22 60 391 01.

W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym informacji udzieli Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Oficer prasowy udziela odpowiedzi wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy.  Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.