Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Wydziały i Zespoły - KRP I – Śródmieście

Wydziały i Zespoły

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Data publikacji 09.02.2018

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

00-544 Warszawa, 
ul. Wilcza 21

Pełnomocnik Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I
ds. Ochrony Informacji Niejawnych: asp. szt. Ewelina TUJAK
 
tel. 22/ 603-91-26
 
Kancelaria Tajna
Kierownik : Monika Tomczak
 
tel. 22 /603-91-25