Wydziały i Zespoły

Zespół Prewencji Kryminalnej i Współpracy z Samorządami

Data publikacji 22.01.2009

Zespół Prewencji Kryminalnej i Współpracy z Samorządami

00-544 Warszawa, 
ul. Wilcza 21

tel. 22-603-71-32

Pełnomocnik ds. współpracy z samorządami