Wydziały i Zespoły

Zespół Prewencji Kryminalnej i Współpracy z Samorządami

Zespół Prewencji Kryminalnej i Współpracy z Samorządami

00-544 Warszawa, 
ul. Wilcza 21

tel. 22-603-71-32

Pełnomocnik ds. współpracy z samorządami