Wydział Sztab Policji - Wydziały i Zespoły - KRP I – Śródmieście

Wydziały i Zespoły

Wydział Sztab Policji

Data publikacji 22.01.2009

Wydział Sztab Policji

00-762 Warszawa
Belwederska 16

tel. 22-603-75-75, fax 22 603 70 43

Naczelnik
P.o. podinsp. Krzysztof Telak

Zastępca naczelnika