Wydział Prewencji - Wydziały i Zespoły - KRP I – Śródmieście

Wydziały i Zespoły

Wydział Prewencji

Data publikacji 22.01.2009

Wydział Prewencji

00-162 Warszawa,
Dzielna 12

tel.  22-603-65-91, fax 22 603 72 27

Naczelnik

P.o kom. Paweł Mikitiuk


Zastępca naczelnika
podinsp. Paweł Pietrzak

 

Zastępca naczelnika

 

Referat Wykroczeń i postępowań administracyjnych

tel. 22 603 65 91

Kierownik
asp.szt. Grzegorz Stana


Zespół ds. nieletnich i patologii

tel. 22/ 696 95 20