Wydział Kryminalny i Techniki Kryminalistycznej - Wydziały i Zespoły - KRP I – Śródmieście

Wydziały i Zespoły

Wydział Kryminalny i Techniki Kryminalistycznej

Wydział Kryminalny i Techniki Kryminalistycznej

00-544 Warszawa
Wilcza 21

tel. 22-603-61-40,  fax 22 628 32 58

p.o. Naczelnik

kom. Paweł Zalewski

Zastępca naczelnika