Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu - Wydziały i Zespoły - KRP I – Śródmieście

Wydziały i Zespoły

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

00-162 Warszawa
ul. Dzielna 12

tel. 22-603-77-02, fax: 22 603 82 47

Naczelnik:
asp. sztab. Witold Ćwiek

p.o. Zastępca naczelnika:

podkom. Tomasz Wasilewicz