REJON 37: asp.szt. Piotr Jachymski - Dzielnicowi - KRP I – Śródmieście

Dzielnicowi

REJON 37: asp.szt. Piotr Jachymski

Data publikacji 17.11.2017

DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE

Rejon Nr 37

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Ludna 9,

tel.; 22/603-67-43

kom: +48 600 997 456

e-mail: dzielnicowy.srodmiescie36@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 391 50

 

 

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: Ul. Noakowskiego 7
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: parkowanie w miejscu niedozwolonym, niestosowanie się do znaku B36
  3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania zagrożenia
  4. Okres realizacji planu: 01.08.2018 - 31.01.2019