REJON 36: sierż. Radosław Słomian - Dzielnicowi - KRP I – Śródmieście

Dzielnicowi

REJON 36: sierż. Radosław Słomian

Data publikacji 17.11.2017

DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE

Rejon Nr 36

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Ludna 9,

tel.; 22/603-67-43

kom: +48 600 997 545

e-mail: dzielnicowy.srodmiescie36@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 391 50

 

 

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: Ul. Piękna 31/37
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: Spożywanie alkoholu w miejscu do tego  niewyznaczonym oraz zaśmiecanie
  3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania zagrożenia
  4. Okres realizacji planu: 01.02.2019 - 31.07.2019