REJON 10: W zastępstwie sierż.szt. Tomasz Budziszewski - Dzielnicowi - KRP I – Śródmieście

Dzielnicowi

REJON 10: W zastępstwie sierż.szt. Tomasz Budziszewski

Data publikacji 07.06.2016

DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE

Rejon Nr 10

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Ludna 9,

tel.; 22/603-75-92

kom: +48 600 997 443

e-mail: dzielnicowy.srodmiescie10@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 391 50”

 

 

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie od ul. Lipowej  do ul. Zajęczej
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: Zajmowanie pasa ruchu przez autokary oraz postój autokarów z włączonym silnikiem
  3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie  występowania tego problemu
  4. Okres realizacji planu: 01.08.2018 - 31.01.2019