REJON 10: sierż. Dawid Maciejczyk - Dzielnicowi - KRP I – Śródmieście

Dzielnicowi

REJON 10: sierż. Dawid Maciejczyk

Data publikacji 07.06.2016

DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE

Rejon Nr 10

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Ludna 9,

tel.; 22/603-75-92

kom: +48 600 997 443

e-mail: dzielnicowy.srodmiescie10@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 391 50”

 

 

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Zajęcza 15
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: Nieprawidłowe parkowanie na terenie przyległym do ul. Zajęczej 15 w Warszawie polegające na utrudnieniu ruchu pieszym nie pozostawiając im 1,5 m szerokości chodnika.
  3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie  wykroczeń  w postaci  parkowania pojazdów w sposób utrudniający ruch pieszych
  4. Okres realizacji planu: 01.02.2018 - 31.07.2018