REJON 9: asp. Marcin Grzywacz - Dzielnicowi - KRP I – Śródmieście

Dzielnicowi

REJON 9: asp. Marcin Grzywacz

Data publikacji 07.06.2016

DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE

Rejon Nr 9

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Ludna 9

tel.; 22/603-75-92

kom: +48 600 997 554

e-mail: dzielnicowy.srodmiescie9@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 391 50”

 

 

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: Ul. Nowy Świat 22-28
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i  zakłócanie porządku publicznego
  3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania wymienionych problemów
  4. Okres realizacji planu: 01.08.2019 - 31.01.2020