REJON 6: mł.asp. Tomasz Budziszewski - Dzielnicowi - KRP I – Śródmieście

Dzielnicowi

REJON 6: mł.asp. Tomasz Budziszewski

Data publikacji 07.06.2016

DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE

Rejon Nr 6

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Ludna 9

tel.; 22/603-71-03

kom: +48 600 997 496

e-mail: dzielnicowy.srodmiescie6@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 391 50”

 

 

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: Park im. Marszałka Rydza-Śmigłego przy ul. Wilanowskiej
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym
  3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania wykroczenia spożywania alkoholu w miejscu publicznym
  4. Okres realizacji planu: 01.08.2019 - 31.01.2020