REJON 5: st.asp. Adam Mirosz - Dzielnicowi - KRP I – Śródmieście

Dzielnicowi

REJON 5: st.asp. Adam Mirosz

Data publikacji 07.06.2016

DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE

Rejon Nr 5

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Ludna 9

tel.; 22/603-75-92

kom: +48 600 997 803

e-mail: dzielnicowy.srodmiescie5@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 391 50”

 

 

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Zagórna/Czerniakowska
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: Nieprawidłowe parkowanie i niestosowanie się do znaku B-36
  3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie wykroczeń w postaci niewłaściwego parkowania pojazdów
  4. Okres realizacji planu: 01.08.2019 - 31.01.2020