REJON 3: asp.szt. Janusz Kuć - Dzielnicowi - KRP I – Śródmieście

Dzielnicowi

REJON 3: asp.szt. Janusz Kuć

Data publikacji 07.06.2016

DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE

Rejon Nr 3

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Ludna 9

tel.; 22/603-75-91

kom: +48 600 997 442

e-mail: dzielnicowy.srodmiescie3@ksp.policja.gov.pl

 

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 391 50”

 

 

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Przemysłowa 31/33
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: Dewastacja mienia, zaśmiecanie i palenie papierosów przez uczniów pobliskiej szkoły
  3. Cel do osiągnięcia: Przeciwdziałanie dewastacji i niszczeniu mienia i paleniu papierosów przez osoby nieletnie
  4. Okres realizacji planu: 01.08.2019 – 31.01.2020