REJON 12: sierż. Paweł Chmura - Dzielnicowi - KRP I – Śródmieście

Dzielnicowi

REJON 12: sierż. Paweł Chmura

Data publikacji 07.06.2016

DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE

Rejon Nr 12

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Zakroczymska 3C

tel.; 22/ 603-74-95

kom: +48600 997 693

e-mail: dzielnicowy.srodmiescie12@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 391 50”

 

 

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Górskiego 1 - 9
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: Nieprawidłowe parkowanie
  3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania zagrożenia
  4. Okres realizacji planu: 01.08.2019 - 31.01.2020