REJON 29: asp. Błażej Świątek - Dzielnicowi - KRP I – Śródmieście

Dzielnicowi

REJON 29: asp. Błażej Świątek

Data publikacji 07.06.2016

DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE

Rejon Nr 29

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Dzielna 12,

tel.; 22/603-62-01

kom: +48 600 997 551

e-mail: dzielnicowy.srodmiescie29@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 391-50”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

1. Lokalizacja realizacji planu: Ul. JP II / Pl. Mirowski

2. Zdiagnozowane zagrożenie: Nieprawidłowe parkowanie niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie wskazanego problemu

4. Okres realizacji planu: 01.08.2018 - 31.01.2019