REJON 28: asp. Kamil Pacak - Dzielnicowi - KRP I – Śródmieście

Dzielnicowi

REJON 28: asp. Kamil Pacak

Data publikacji 07.06.2016

DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE

Rejon Nr 28

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Dzielna 12,

tel.; 22/603-71-06

kom: +48 600 997 809

e-mail: dzielnicowy.srodmiescie28@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 391-50”

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Nowolipki 17
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: popełnianie wykroczeń porządkowych,
  3. Cel do osiągnięcia: ograniczenie występowania zagrożenia,
  4. Okres realizacji planu: 01.02.2019 r -31.07.2019 r.