REJON 14: st.sierż. Kamil Bartosiński - Dzielnicowi - KRP I – Śródmieście

Dzielnicowi

REJON 14: st.sierż. Kamil Bartosiński

Data publikacji 06.06.2016

DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE

Rejon Nr 14

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Zakroczymska 3C

tel.  22/ 603-79-03

kom: +48 600 997 445

e-mail: dzielnicowy.srodmiescie14@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 391 50”

 

 

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: Ul. Jasna, ul. Zgoda
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, gromadzenie się osób bezdomnych, żebranie
  3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania zagrożenia
  4. Okres realizacji planu: 01.08.2019 - 31.01.2020