REJON 40: asp.sztab. Elżbieta Ożarowska - Dzielnicowi - KRP I – Śródmieście

Dzielnicowi

REJON 40: asp.sztab. Elżbieta Ożarowska

Data publikacji 06.06.2016

DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE

Rejon Nr 40

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Ludna 9,

tel.; 22/603-70-45

kom: +48 600 997 440

e-mail: dzielnicowy.srodmiescie40@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 60 391 50”

 

 

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Skorupki 5
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: Niestosowanie się  do zakazu zatrzymywania
  3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie występowania zagrożenia
  4. Okres realizacji planu: 01.08.2018 - 31.01.2019