Nie daj szansy złozdziejowi - Oznakuj swój rower - Polecamy - KRP I – Śródmieście

Strona znajduje się w archiwum.

Nie daj szansy złozdziejowi - Oznakuj swój rower

Data publikacji 23.06.2016

Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj swój rower!!! W Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I kolejny już sezon trwa znakowania rowerów. Głównym celem projektu jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych na jednoślady.

Procedura programu polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu "e grawer", oznaczenia składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Policji. Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony w widocznym miejscu naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru. Mikro udarowa technologia "e grawera" pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.

Dzięki takiemu systemowi każdy oznakowany rower ma inny numer, a ponadto można łatwo ustalić jednostkę, w której został oznakowany.
Elektroniczny formularz zgłoszeniowy oznakowania roweru należy wypełnić przed znakowaniem roweru w celu wygenerowania przez system niepowtarzalnego kodu. Kształt cyfr musi być taki, aby każda ich przeróbka była wyraźnie widoczna a ich wysokość nie powinna przekraczać 7 mm.

Nie dopuszcza się ponownego znakowania elementów oznakowanych oraz przerabiania naniesionych wcześniej numerów.
Uzupełnienie brakującego oznakowania, np. w przypadku wymiany elementów powinno być wykonane ta sama technologią.

Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa się na podstawie:

- dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia),

- dowodu zakupu - paragon lub faktura, umowa kupna - sprzedaży, (wg. oświadczenia ustnego właściciela)

Znakowanie rowerów po wcześniejszym umówieniu odbywa się:

  1. w KRP Warszawa I przy ulicy Wilczej 21 w poniedziałki i czwartki, w godzinach od 9 do 15, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 22/ 603-391-35
  2. w KRP Warszawa I przy ulicy Dzielnej 12  we wtorki, w godzinach 14:00 - 20:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 22/ 603-370-67