Aktualności

Ważny KOMUNIKAT! - powiadamiając o zdarzeniu nie musisz tego robić osobiście w jednostce Policji

Data publikacji 16.03.2020

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, poza sytuacjami nagłymi zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Jeśli jednak już Państwo do nas przyjdą to policjanci udzielą Państwu wszelkiej niezbędnej pomocy odpowiadając także na wszystkie Państwa pytania za pośrednictwem domofonów. Do Państwa dyspozycji pozostają także numery telefonów poszczególnych jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, Centralnej Książce Telefonicznej oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numer 112 . Z wyjątkiem sytuacji nagłych możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie oraz kontakt z dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej "Moja Komenda".

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach jednostki policji również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Dbając wiec o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, poza sytuacjami nagłymi, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Jeśli jednak już Państwo do nas przyjdą to policjanci udzielą Państwu wszelkiej niezbędnej pomocy odpowiadając także na wszystkie Państwa pytania za pośrednictwem domofonów. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, aplikacji "Moja Komenda" oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numer 112. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych) na adres: dyzurny.krp1@ksp.policja.gov.pl.

Policja uruchomiła portal Policja e-usługi, który dzięki Centralnej Książce Telefonicznej ułatwia komunikację z jednostkami Policji w całym kraju. Dodatkowo dla osób głuchych i słabosłyszących, które znają polski język migowy (PJM) lub system językowo-migowy (SJM), istnieje możliwość połączenia z dowolnego miejsca z wykorzystaniem komputera lub telefonu z funkcją wideo z dostępem do internetu z jednostką Policji z bezpośrednim dołączeniem tłumacza języka migowego. Usługa dostępna jest w dni robocze w godz. 8:00 – 20:00.

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w  niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

nadkom. Robert Szumiata