Odprawa Roczna w KRP Warszawa I - Aktualności - KRP I – Śródmieście

Aktualności

Odprawa Roczna w KRP Warszawa I

Data publikacji 07.02.2020

Dzisiaj w naszej jednostce odbyła się odprawa roczna podsumowująca efekty pracy policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I w 2019 roku. Odprawie przewodniczył inspektor Sławomir Piekut, a poza kadrą kierowniczą uczestniczyli w niej także zaproszeni goście na czele z Burmistrzem Dzielnicy Warszawa Śródmieście Aleksandrem Ferensem.

Odprawa rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12:00. Podczas prezentacji multimedialnej Komendant Rejonowy Policji Warszawa I inspektor Sławomir Piekut omówił skuteczność działań śródmiejskich policjantów w 2019 roku oraz przedstawił wyniki przedsięwzięć  realizowanych w ubiegłym roku. Komendant Piekut  mówił także o zadaniach, które stoją przed policjantami z KRP Warszawa I w 2020 roku.

Stałym elementem odpraw rocznych jest ocena stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Śródmieście w minionym roku. Komendant zaprezentował także wyniki pracy pionu kryminalnego oraz pionu prewencji odnosząc się także do niezmiernie ważnego aspektu pracy śródmiejskich policjantów, jakim jest zabezpieczanie licznych imprez masowych i zgromadzeń publicznych w Śródmieściu.

Inspektor Sławomir Piekut podkreślił, że uzyskanie tak dobrych wyników w służbie było możliwe między innymi dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu podległych mu policjantów oraz dobrej współpracy z lokalnym samorządem, prokuraturą okręgową, rejonową i społeczeństwem w procesie zapobiegania przestępstwom oraz ich wykrywaniu.

Na zakończenie odnosząc się do tego, co powiedział inspektor Sławomir Piekut głos zabrali zaproszeni goście odnosząc się z uznaniem do pracy śródmiejskich policjantów doceniając ich służbę w kontekście specyficznego rejonu służbowego, jakim jest ta część Warszawy.

nadkom. Robert Szumiata

  • Odprawa Roczna w KRP Warszawa I
  • Odprawa Roczna w KRP Warszawa I
  • Odprawa Roczna w KRP Warszawa I
  • Odprawa Roczna w KRP Warszawa I
  • Odprawa Roczna w KRP Warszawa I
  • Odprawa Roczna w KRP Warszawa I