Zapraszamy na Debatę Społeczną - Aktualności - KRP I – Śródmieście

Aktualności

Zapraszamy na Debatę Społeczną

Data publikacji 26.11.2019

Zapraszamy mieszkańców dzielnicy Śródmieście do udziału w debacie społecznej, która odbędzie się w najbliższy czwartek, 28 listopada o godzinie 17.00 w Sali Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 ( I piętro). Tematem spotkania będzie szeroko pojęte bezpieczeństwo naszych mieszkańców. W trakcie debaty będzie można zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące poruszanej problematyki.

Organizowana przez śródmiejskich policjantów i delegaturę biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy debata społeczna ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.  Istotne jest włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym oraz budowanie zintegrowanej wspólnoty społecznej.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek, 28 listopada o godzinie  17.00 w Sali Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43 ( I piętro) W trakcie debaty będzie można zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące poruszanej problematyki.

nadkom. Robert Szumiata