Aktualności

„ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji

Data publikacji 09.10.2019

Wczoraj w Warszawie odbyła się kolejna konferencja nawiązująca do programu Unii Europejskiej pn.:„ Rights, Equality and Citizenship Programme”, którego realizacja zaplanowana została na lata 2018-2019.W listopadzie ubiegłego roku w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu Komendy Stołecznej Policji pt.:„Efektywna Policja - Ochrona Ofiar i Świadków Przemocy”. Kolejne konferencje odbywały się już w stolicach państw uczestniczących w projekcie na Litwie, Łotwie oraz w Niemczech. Wczoraj uczestnicy konferencji ponownie spotkali się w stolicy.

Wczoraj w Warszawie odbyła się kolejna konferencja nawiązująca do programu Unii Europejskiej pn.:„ Rights, Equality and Citizenship Programme”, którego realizacja zaplanowana została  na lata 2018-2019. Podobnie jak rok temu otworzył ją koordynator projektu, Komendant Rejonowy Policji Warszawa I inspektor Sławomir Piekut, który przywitał przybyłego na konferencję Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji inspektora Marka Chodakowskiego oraz wszystkich zaproszonych gości.  

Pierwsze spotkanie w ramach projektu pt.:„Efektywna Policja - Ochrona Ofiar i Świadków Przemocy” przedstawionego przez koordynatora Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Stołecznej Policji Olgę Czuba-Czubiak odbyło się również w stolicy w listopadzie ubiegłego roku. Tak, jak i dzisiaj, uczestniczyły w nim wtedy delegacje Policji z Litwy, Łotwy oraz Niemiec.

W kolejnych miesiącach trwania programu jego uczestnicy spotykali się już w stolicach państw partnerskich tego projektu. Podobnie jak w Polsce tak i tam dyskutowano o różnicach w sposobie rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie w poszczególnych krajach oraz wymieniano się spostrzeżeniami, uwagami i doświadczeniami z zakresu tematyki programu.

Podczas prezentacji multimedialnych przedstawiano między innymi problematykę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie z uwzględnieniem związków między cudzoziemcami, współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi oraz działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w celu ochrony osób doznających przemocy i świadków przed ewentualnym działaniem osoby stosującej taką przemoc.

W ramach programu dla policjantów realizujących jego założenia w codziennej służbie zarówno na terenie działania KSP, jak i w krajach partnerskich uczestniczących w konferencji zostało zakupione podstawowe wyposażenie do udzielania pomocy przedmedycznej oraz 7 tysięcy kolorowych kocyków, które są  używane podczas interwencji domowych, gdzie ofiarami bądź świadkami przestępstwa są dzieci.

Podczas wczorajszej konferencji kontynuującej projekt jej uczestnicy wymieniali się kolejnymi doświadczeniami i dyskutowali o tym, w jaki jeszcze inny sposób można wyjść naprzeciw osobom potrzebującym pomocy w nagłych sytuacjach, kiedy dochodzi do przemocy domowej. Na zakończenie dnia Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Marek Chodakowski wraz z Komendantem Rejonowym Policji Warszawa I insp. Sławomirem Piekutem wręczyli przedstawicielom zagranicznych delegacji certyfikaty potwierdzające udział w konferencji. Nie mogło oczywiście zabraknąć czasu na rozmowy w kuluarach i wspólne pamiątkowe zdjęcia.

nadkom. Robert Szumiata/ea

 

 

 

 • „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
  „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
 • „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
  „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
 • „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
  „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
 • „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
  „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
 • „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
  „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
 • „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
  „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
 • „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
  „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
 • „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
  „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
 • „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
  „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
 • „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
  „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
 • „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji
  „ Rights, Equality and Citizenship Programme”- Fotorelacja z konferencji