Rozmawialiśmy z uczniami o ich bezpieczeństwie - Aktualności - KRP I – Śródmieście

Aktualności

Rozmawialiśmy z uczniami o ich bezpieczeństwie

Data publikacji 29.05.2019

Policjanci zajmujący się na terenie Śródmieścia prewencją kryminalną spotkali się tym razem z uczniami z Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie. Zajęcia odbyły się pod hasłem "Szkoda Ciebie na takie patoklimaty" w ramach kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. "Narkotyki i dopalacze zabijają". Organizatorem tej kampanii jest MSWiA w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej".

Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, oraz konsekwencji prawnych wynikających z przestępstw o tym charakterze. Istotą działań jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Zebranym w sali uczniom klas pierwszych zaprezentowano ważny element tego przedsięwzięcia, jakim jest spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Przypominamy, że dopalacze to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia! To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu.

Mają postać tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek, czy naklejek tzw. „tatuaży”. Sprzedawane są w sklepach lub przez Internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczonym komunikatem „Produkt nie do spożycia”. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.

Spotkanie dotyczyło także szeroko rozumianego bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej młodzieży oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. Uczniowie chętnie zadawali pytania oraz dzielili się posiadaną wiedzą. To już kolejne takie spotkanie profilaktyczne w tej szkole. 

 

rsz.

  • Rozmawialiśmy z uczniami o ich bezpieczeństwie
    Rozmawialiśmy z uczniami o ich bezpieczeństwie
  • Rozmawialiśmy z uczniami o ich bezpieczeństwie
    Rozmawialiśmy z uczniami o ich bezpieczeństwie