Aktualności

Spotkaliśmy się z seniorami żeby porozmawiać o ich bezpieczeństwie

Data publikacji 06.05.2019

Policjanci ze Śródmieścia zajmujący się, na co dzień prewencją kryminalną spotkali się z Seniorami w Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Twardej 1. Tematem rozmów były przestępstwa metodą „na policjanta” oraz bezpieczeństwo pieszych czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel śródmiejskiej delegatury BBiZK.

Wciąż jeszcze dochodzi do przestępstw, których ofiarą padają najczęściej osoby samotne i w podeszłym wieku. Najczęściej są to oszustwa „na policjanta i prokuratora”. Polegają one na wyłudzaniu od seniorów pieniędzy, biżuterii lub innych drogocennych przedmiotów pod pretekstem rzekomej akcji wymierzonej np. w nieuczciwych pracowników banku.

Na skutek takich zdarzeń pokrzywdzeni tracą często wszystkie oszczędności i majątek gromadzony przez całe życie. Śródmiejscy policjanci na przykładzie prawdziwych sytuacji tłumaczyli zgromadzonym w sali osobom, co robić i jak się zachować, aby nie paść ofiarą takiego właśnie przestępstwa. Poruszono również temat bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym.

Wymiana zdań, spostrzeżeń i dyskusja na te ważne tematy trwała bardzo długo. Aktywny udział brał w niej także przedstawiciel śródmiejskiej delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

rsz.

  • Spotkaliśmy się z seniorami żeby porozmawiać o ich bezpieczeństwie
    Spotkaliśmy się z seniorami żeby porozmawiać o ich bezpieczeństwie
  • Spotkaliśmy się z seniorami żeby porozmawiać o ich bezpieczeństwie
    Spotkaliśmy się z seniorami żeby porozmawiać o ich bezpieczeństwie
  • Spotkaliśmy się z seniorami żeby porozmawiać o ich bezpieczeństwie
    Spotkaliśmy się z seniorami żeby porozmawiać o ich bezpieczeństwie