W sytuacjach przemocy w rodzinie priorytetem jest dobro dziecka - Aktualności - KRP I – Śródmieście

Aktualności

W sytuacjach przemocy w rodzinie priorytetem jest dobro dziecka

Data publikacji 20.02.2019

W związku z realizacją programu Unii Europejskiej pn.:„ Rights, Equality and Citizenship Programme” oraz w ramach projektu Komendy Stołecznej Policji pt.:„Efektywna Policja - Ochrona Ofiar i Świadków Przemocy” policjanci ze Śródmieścia oraz z Litwy, Łotwy, i Niemiec otrzymali między innymi 7 tysięcy kolorowych kocyków, które są już używane podczas interwencji domowych gdzie ofiarami bądź świadkami przestępstwa są dzieci.

W listopadzie 2018 roku w Warszawie w związku z realizacją programu Unii Europejskiej pn.:„ Rights, Equality and Citizenship Programme” oraz w ramach projektu Komendy Stołecznej Policji pt.:„Efektywna Policja - Ochrona Ofiar i Świadków Przemocy” odbyła się 4-dniowa konferencja, której przewodniczył koordynator projektu, Komendant Rejonowy Policji Warszawa I inspektor Sławomir Piekut.

W ramach tego programu dla policjantów realizujących jego założenia w codziennej służbie zarówno na terenie działania KSP jak i w krajach partnerskich uczestniczących w konferencji zakupiony został sprzęt komputerowy, elektroniczny, podstawowe wyposażenie do udzielania pomocy przedmedycznej oraz 7 tysięcy kolorowych kocyków. 2600 sztuk jest już w dyspozycji policjantów ze Śródmieścia pozostałe trafią do policjantów z Litwy, Łotwy i Niemiec.   

Każdego roku śródmiejscy policjanci w związku z procedurą „Niebieskiej Karty” i w przypadkach przemocy w rodzinie podejmują 160 interwencji, w których ofiarami bądź świadkami przemocy są dzieci.

Dlatego nikogo z pewnością nie trzeba przekonywać jak ważne jest właściwe zaopiekowanie się dzieckiem, które było świadkiem lub ofiarą przemocy w rodzinie. Pierwszy kontakt dziecka z interweniującym policjantem, udzielenie mu niezbędnej pomocy i zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z priorytetów w tego typu sytuacjach.

Pozytywną reakcję dziecka na widok policji i poczucie bezpieczeństwa poza konkretnymi działaniami i właściwą rozmową mają zapewnić właśnie miłe w dotyku, kolorowe, polarowe kocyki. Policjant podejmujący interwencję otuli dziecko takim kocykiem i przeniesie je bądź przeprowadzi w bezpieczne miejsce. Dla przerażonego, często po  traumatycznych przejściach dziecka to bardzo ważny aspekt z psychologicznego punktu widzenia.

Dzięki temu łatwiej będzie policjantowi zdobyć sympatię i zaufanie dziecka, które przełoży się na jego szybsze uspokojenie i wyciszenie po tym, co je spotkało, a później już podczas czynności procesowych z jego udziałem ułatwi wzajemne relacje i rozmowę na temat tego, co się stało.   

Wspomniane kocyki zostały już rozdysponowane podczas odpraw służbowych pomiędzy policjantów ze śródmiejskiego wydziału prewencji, wydziału wywiadowczo-patrolowego, wydziału sztab policji oraz oficerów dyżurnych w poszczególnych jednostkach policji.   

rsz. 

Ładowanie odtwarzacza...