Policjanci rozmawiali z młodzieżą o jej bezpieczeństwie - Aktualności - KRP I – Śródmieście

Aktualności

Policjanci rozmawiali z młodzieżą o jej bezpieczeństwie

Data publikacji 30.01.2019

Kolejny już dzień dla policjantów zajmujących się na terenie Śródmieścia prewencją kryminalną minął pod znakiem spotkań i rozmów z młodzieżą na temat ich bezpieczeństwa. Tym razem nasi policjanci byli gośćmi uczniów z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego przy ulicy Poznańskiej.

Policjanci ze śródmiejskiego zespołu do spraw prewencji kryminalnej spotkali się z młodzieżą,   aby porozmawiać o jej bezpieczeństwie. Tematem pogadanki była demoralizacja, odpowiedzialność prawna nieletnich za popełnione czyny karalne, konsekwencje prawne wynikające z naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dyskutowano również o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego użytkowania internetu; (cyberprzemoc-stalking), znęcaniu się i formach przemocy rówieśniczej na terenie szkoły (odpowiedzialność prawna), agresji i przemocy (przestępstwa z nienawiści) a także o konsekwencjach prawnych wynikających z takich zachowań.

Policjanci zaprezentowali także film mówiący o zagrożeniach wynikających z zażywania narkotyków i dopalaczy. W spotkaniu udział wzięło około 50 osób. Uczniowie zadawali pytania, podejmowali dyskusję i prezentowali posiadaną wiedzę z zakresu poruszanej problematyki.

rsz.
 

 

 

  • Policjanci rozmawiali z młodzieżą o jej bezpieczeństwie
  • Policjanci rozmawiali z młodzieżą o jej bezpieczeństwie
  • Policjanci rozmawiali z młodzieżą o jej bezpieczeństwie