Rozmawialiśmy z mieszkańcami o ich bezpieczeństwie - Aktualności - KRP I – Śródmieście

Aktualności

Rozmawialiśmy z mieszkańcami o ich bezpieczeństwie

W sali Rady Dzielnicy Warszawa Śródmieście odbyło się spotkanie na temat bezpieczeństwa publicznego. Wzięli w nim udział Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I komisarz Gabriel Olewiński, przedstawiciel śródmiejskiej delegatury BBiZK, śródmiejscy dzielnicowi, przedstawiciele straży miejskiej oraz mieszkańcy poszczególnych osiedli.

Wtorkowe spotkanie i zainicjowana dyskusja miały na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym. Dlatego też w zorganizowanym spotkaniu  uczestniczyli przedstawiciele  policji na czele z Zastępcą Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I komisarzem Gabrielem Olewińskim, kierownik śródmiejskiej delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jarosław Konończuk  oraz śródmiejscy dzielnicowi między innymi z osiedli Powiśle, Muranów i Oleandrów.

W dialog aktywnie włączyli się zaproszeni mieszkańcy naszej dzielnicy oraz przedstawiciele Wspólnot Mieszkaniowych. Podczas spotkania przedstawione zostały ważniejsze  zagrożenia dotyczące seniorów oraz problemy i spostrzeżenia zgłaszane policjantom przez mieszkańców dotyczące życia codziennego. Dyskutowano na temat najczęściej popełnianych wykroczeń i przestępstw oraz metodach ich zwalczania przez policję.

Takie cykliczne spotkania są bardzo ważne, gdyż właściwa diagnoza lokalnych problemów, dialog społeczny i wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców naszej dzielnicy pozwalają nam jeszcze skuteczniej reagować na wszelkie przypadki naruszenia prawa.

rsz.