Rozmawialiśmy z uczniami o ich bezpieczeństwie - Aktualności - KRP I – Śródmieście

Aktualności

Rozmawialiśmy z uczniami o ich bezpieczeństwie

Data publikacji 30.10.2018

Policjanci z śródmiejskiego zespołu do spraw prewencji kryminalnej spotkali się z uczniami w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego przy ul. Poznańskiej. Policjanci przeprowadzili zajęcia między innymi z zakresu odpowiedzialności karnej nieletnich oraz zagrożeń wśród młodzieży. Zaprezentowany został także film edukacyjny dotyczący profilaktyki uzależnień.

W spotkaniu w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego przy ul. Poznańskiej 6/8 na zaproszenie uczniów klas pierwszych uczestniczyli policjanci ze śródmiejskiego zespołu do spraw prewencji kryminalnej. Jego głównym celem było omówienie odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, problemu demoralizacji oraz zagrożeń wśród dzieci i młodzieży w szkole oraz w życiu codziennym.

Policjanci zaprezentowali uczniom film edukacyjny z serii „Nie warto ryzykować” pt. "Dopalacze narkotyki".  Rozmawialiśmy z młodzieżą o konsekwencjach, skutkach oraz odpowiedzialności karnej w związku z zażywaniem, udzielaniem, posiadaniem, przetwarzaniem i hodowlą środków odurzających w tym nowych narkotyków, czyli dopalaczy.

Uczniowie chętnie zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami W pogadance udział wzięło około 70 osób.

rsz.