Odprawa roczna z udziałem Komendanta Stołecznego Policji - Aktualności - KRP I – Śródmieście

Aktualności

Odprawa roczna z udziałem Komendanta Stołecznego Policji

Data publikacji 06.02.2018

Komendant Rejonowy Policji Warszawa I insp. Sławomir Piekut podsumował 2017 rok. Jak wynika z raportu, wyniki pracy śródmiejskich policjantów są lepsze niż w roku 2016 przez co mieszkańcy śródmieścia mogą czuć się bezpieczniej. Z zaprezentowanych podczas oprawy wskaźników wynika, iż wrosła i nadal rośnie skuteczność śródmiejskich policjantów w ściganiu przestępstw kryminalnych w kilku najbardziej istotnych dla bezpieczeństwa kategoriach, spadla ilość rozbojów, bójek i pobić. Wzrosła natomiast liczba osób zatrzymanych na gorącym uczynku przestępstwa oraz ilość ujawnionych przestępstw narkotykowych. Pracę śródmiejskiej komendy Policji dobrze ocenił również nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz prokuratorzy rejonowi oraz burmistrz Dzielnicy Śródmieście.

W odprawie rocznej wziął udział Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Prokurator Rejonowy Warszawa Śródmieście Krzysztof Ćwirta,  Prokurator Rejonowy Warszawa Śródmieście-Północ Mariusz Dubowski, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście Krzysztof Czubaszek, Naczelnik Oddziału I Straży Miejskiej Józef Stańko, Andrzej Zbądzki reprezentujący Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz kadra kierownicza śródmiejskiej Komendy Policji.

Inspektor Sławomir Piekut prezentujący wyniki pracy jednostki podkreślił, iż na terenie Dzielnicy Śródmieście znajdują się główne Urzędy Administracji Państwowej (Sejm, Senat, Kancelaria Prezydenta itp.) oraz wiele instytucji, firm, szkół, ambasad, banków, centrów handlowych, co powoduje masowy przepływ ludności, natężenie ruchu komunikacyjnego, dynamikę ruchu przechodniów, parkowanie dużej ilości pojazdów. Na terenie Śródmieścia znajdują się również główne ciągi komunikacyjne – dziennie przez centrum przemieszcza się
ok. 2 milionów ludzi. Tutaj jest największe skupisko hoteli, restauracji, pubów
i dyskotek. Koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych posiada 334 sklepów oraz 1 035 lokali rozrywkowych.

Taki stan rzeczy wymaga bardziej wytężonych działań Policji oraz skierowana takiej ilości sił i środków, która zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom oraz przyjezdnym. Charakterystyczna dla Śródmieścia jest również ilość obcokrajowców odwiedzających centrum stolicy w celach turystycznych, edukacyjnych biznesowych czy rekreacyjnych.

Centrum Stolicy to również miejsce gdzie odbywa się bardzo duża ilość wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz innych. W 2017 roku na Śródmieściu odbyło się 381 imprez masowych (w tym 300 imprez artystyczno – rozrywkowych) oraz 2 365 zgromadzeń publicznych. Na stadionach rozegrano 40 meczów piłki nożnej w ramach rozgrywek T-Mobile Ekstraklasy, III Ligi, Pucharu Polski, Superpucharu oraz Ligi Mistrzów.

W 2017 roku śródmiejscy policjanci przeprowadzili 77 729 interwencji, przy czym czas reakcji na zdarzenie wyniósł 7,23 min. i był najlepszy wśród wszystkich jednostek rejonowych w Warszawie.

W podsumowywanym okresie nieznacznie wzrosła ilość przestępstw kryminalnych (z 7230 w roku 2016 do 7305 w 2017 roku). Ilość kradzieży natomiast spadła z 3154 na 3094, ilość kradzieży z włamaniem zmalała z 275 na 231 przy czym wzrosła skuteczność w ściganiu przestępstw kryminalnych. Znacznie wzrosła liczba ujawnionych przez policjantów przestępstw narkotykowych oraz liczba osób zatrzymanych za handel i posiadanie znacznej ilość środków odurzających. W 2017 roku przeprowadzonych zostało 7134 czynności wyjaśniających o wykroczenia, do sądu skierowanych zostało 1714 wniosków o ukaranie. Nałożonych zostało 9116 mandatów karnych, a 21 959 osób zostało pouczonych.   

Oprócz służby kryminalnej i prewencyjnej Komendant Piekut podsumował również pracę pozostałych pionów oraz ich działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warszawskiego Śródmieścia.

Komendant podkreślił, iż w pilotażowym programie MSWiA dotyczącym wyposażenia policjantów w kamery nasobne, rejestrujące dźwięk i obraz podczas interwencji jako jedni z pierwszych w kraju otrzymali je do testowania policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Do KRP na Śródmieściu przekazanych zostało 30 urządzeń wraz z programem do obsługi i ewidencjonowania danych. Nagrania, które zarejestrują kamery mają służyć jako dowód w postępowaniu procesowym, ale i rozstrzygać wątpliwości na temat zasadności lub przebiegu interwencji.

Pracę Komendy Rejonowej Policji Warszawa I również bardzo dobrze ocenił Komendant Stołeczny Policji, podkreślając, że każda z jednostek garnizonu mazowieckiego twierdzi, że ich rejon jest specyficzny i wymaga to od nich wielu działań. Patrząc jednak przez pryzmat ilości wydarzeń jakie odbywają się na terenie Śródmieścia, liczby zdarzeń, popełnionych wykroczeń, turystów, obcokrajowców, imprez masowych, zgromadzeń publicznych itp. Można śmiało powiedzieć, że Śródmieście jest dzielnicą specyficzną, która aby utrzymać odpowiedni poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego wymaga od kadry kierowniczej i policjantów ciężkiej pracy, i jak widać śródmiejska Policja doskonale sobie radzi.

Praca policjantów również dobrze była oceniona przez Prokuratorów Rejonowych Warszawa Śródmieście i Śródmieście – Północ, jak również przez Burmistrza Krzysztofa Czubaszka i Naczelnika Naczelnik Oddziału I Straży Miejskiej.