Bezpieczne ferie ze śródmiejskimi policjantami - Aktualności - KRP I – Śródmieście

Aktualności

Bezpieczne ferie ze śródmiejskimi policjantami

Data publikacji 23.01.2018

„Bezpieczne ferie zimowe” to nie tylko troska o bezpieczeństwo podróżujących i kontrole warunków bezpieczeństwa na koloniach i półkoloniach dla dzieci i młodzieży, ale także czas na porozmawianie z dziećmi na temat zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw. Śródmiejscy policjanci z zespołu ds. prewencji kryminalnej tym razem zorganizowali zajęcia tematyczne z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 75 przy ul. Niecałej w Warszawie.

Dzieci biorące udział w zajęciach szkolnych zorganizowanych w ramach półkolonii w szkole podstawowej im. Marii Konopnickiej miały okazję dowiedzieć się podczas lekcji prowadzonej przez podkom. Marcina Żurawskiego ze śródmiejskiej Policji co to jest bezpieczeństwo oraz jak o nie dbać wolnego czasu w czasie zimowego wypoczynku.

Policjant przypomniał dzieciom o zasadach których należy przestrzega podczas zabaw na śniegu, na lodzie, na podwórku, w domu oraz w internecie. Prowadzący zachęcał najmłodszych do korzystania ze zorganizowanych zajęć prowadzonych pod nadzorem osób dorosłych np. na lodowisku, w ośrodkach sportowych, w szkołach oraz innych miejscach. Przypomniał, aby nie otwierać drzwi osobom obcym, gdy rodziców nie ma w domu oraz o tym, żeby nie wdawały się w rozmowy z osobami obcymi, szczególnie tymi, które wykazują nadmierne zainteresowanie, bowiem ich intencje mogą być ukierunkowane na wyrządzenie im krzywdy. Prowadzący zwrócił uwagę dzieciom, aby nie podawały nikomu swoich danych personalnych, adresów zamieszkania, czy wysyłały swoich zdjęć.

Podczas spotkania młodym słuchaczom przypomniano o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze oraz o tym jak ważną rolę dla pieszego pełnią elementy odblaskowe a także w jakich przypadkach należy dzwonić na nr alarmowy 997 i 112.

rk