Pilotowanie dronów – Ważne informacje - Aktualności - KRP I – Śródmieście

Aktualności

Pilotowanie dronów – Ważne informacje

Data publikacji 06.03.2017

Wkrótce ruszy sezon pilotowania bezzałogowych statków powietrznymi, czyli dronów. Na niebie może się, więc zrobić tłoczno, ponieważ mówi się, że Polska jest jednym z krajów, w których rynek dronów rozwija się w najszybszym tempie. Sprawdź, więc co warto wiedzieć w tym zakresie. Na załączonej mapie prezentujemy zaznaczony rejon ograniczeń lotów nad dzielnicą Warszawa Śródmieście. Loty w strefie ROL 48 wymagają zgody Biura Ochrony Rządu.

Sprawdź, gdzie nie polatasz …
 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako zarządzający przestrzenią powietrzną w Polsce, opracowała specjalną aplikację http://ai.pansa.pl/dron/, aktualizowaną, co kilka godzin. To dostęp do mapy wybranych struktur przestrzeni, w których, nie można latać lub jest wymagana koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających o masie nie większej niż 25 kg i wykonywanych wyłącznie w zasięgu wzroku operatora.
 
Mapa pokazuje obszary całkowicie wyłączone dla lotów dronów lub w których wymagana jest koordynacja lotów z zarządzającymi tymi przestrzeniami i wcześniejsze otrzymanie zgody.
 
Zatem, jeśli z jakiś powodów musisz tam pilotować skontaktuj się odpowiednio wcześnie (kilka dni przed planowanym lotem) z organizacją zarządzającą daną strefą i sprawdź możliwość wykonania lotu oraz uzyskania zgody. Samo zgłoszenie zamiaru wykonania lotu NIE JEST równoznaczne z WYRAŻENIEM ZGODY na niego.  

Na załączonej mapie prezentujemy zaznaczony rejon ograniczeń lotów nad dzielnicą Warszawa Śródmieście. Loty w strefie ROL 48 wymagają zgody Biura Ochrony Rządu. Szczegóły na: www.bor.gov.pl
 
Uwaga aplikacja ta nie uwzględnia…
 
- stałych struktur przestrzeni powietrznej o dolnej granicy powyżej 150 m nad poziomem terenu, czyli trzymaj się ogólnej zasady nieprzekraczania 150 metrów wysokości lotu drona,
- elastycznych elementów przestrzeni, które mogą być czasowo aktywne, w których loty RPA nie są dozwolone lub podlegają zasadom wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni. Informacja o planowanej aktywności tych struktur jest dostępna na stronie internetowej PAŻP (zakładka AMC/mapy). W przypadku wątpliwości lub w celu potwierdzenia w dniu bieżącym aktywności elastycznych struktur przestrzeni informację można uzyskać od AMC Polska.
 
Przypominajka…
 
1.       Używaj drona w otwartej przestrzeni. Zawsze.
2.       Dron musi pozostawać w zasięgu wzroku operatora.
3.       Nie można nim latać w pobliżu lotnisk i lądowisk, bezpośrednio nad ludźmi, budynkami oraz drogami.
4.       Za zachowanie bezpiecznej odległości od innych obiektów i utrzymanie bezpiecznej wysokości i w sposób umożliwiający uniknięcie kolizji z innym użytkownikiem przestrzeni powietrznej i ustąpienie pierwszeństwa odpowiedzialna jest zawsze osoba pilotująca drona.
5.       Świadectwo Kwalifikacji to dokument potwierdzający, że operator urządzenia bezzałogowego potrafi nim w sposób bezpieczny sterować, posiada wymagane  badania lekarskie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Świadectwo Kwalifikacji jest wydawane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.
6.       W przestrzeni na wysokościach powyżej 150 metrów lata większość załogowych statków powietrznych, dla których to minimalna wysokość lotu.
7.       Niektóre rodzaje statków powietrznych np. paralotnie, motolotnie mogą latać na niższych wysokościach.
8.       Latając dronem szanujmy prywatność innych osób, szczególnie, jeśli fotografujemy i nagrywamy. Pomyślmy wcześniej i zadbajmy o zgodę na wykonywanie takich zdjęć czy filmów wideo.
9.       Używając drona niezależnie od celów musimy pamiętać, że nie jesteśmy zwolnienie o znajomości prawa lotniczego, to znaczy każde nasze działanie, które narazi na niebezpieczeństwo osoby trzecie podlega karze. Za złamanie tych przepisów grozi nawet do pięciu lat więzienia.
  
Jednocześnie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przypomina, że zgodnie z art. 212 ust. 1 lit. A ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze:  , kto wykonując lot przy użyciu statku powietrznego, narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu.